Videocomments

You are invited to watch our videocomments. They are available with English subtitles.

Polish unfair competition law (in English)

Zmowy przetargowe

Kredyty frankowe – geneza, rodzaje i skutki

Niedozwolone postanowienia w umowie kredytu hipotecznego – co dalej?

Niedozwolone postanowienia w umowach kredytowych w CHF

O projekcie UCLP – prawo nieuczciwej konkurencji.

Plagiat przemysłowy jako czyn nieuczciwej konkurencji. Odpowiedzialność karna.

Roszczenia cywilne w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nieuczciwa konkurencja w reklamie.